Noutăţi

27/10/2014

Finalizare implementare proiect CRESTEREA COMPETIVITATII FILADELFIA S.R.L

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

SC FILADELFIA SRL anunță finalizarea implementării proiectului “CRESTEREA COMPETIVITATII S.C. FILADELFIA S.R.L. PRIN IMPLEMENTAREA DE ERP”
 

Locaţia: Bistrita

Data: 18 septembrie 2014

 SC FILADELFIA SRL cu sediul în Municipiul Bistrița, Calea Moldovei, nr. 18, jud. Bistrița-Năsăud, anunță finalizarea activităților și a implementării proiectului CRESTEREA COMPETIVITATII S.C. FILADELFIA S.R.L. PRIN IMPLEMENTAREA DE ERP - Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională în calitate de Organism Intermediar.Valoarea totală a proiectului a fost de de 912.937,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 384.699,00  lei (82,70% FEDR și 17,30% Bugetul de stat) și aportul propriu este de 528.238,60 lei. Anul alocării este 2013.Proiectul s-a implementat în localitatea Bistrița pe o durată de 9 luni. Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura pentru managementul companiei instrumente de monitorizare, supraveghere și control pentru o mai buna coordonare a activităților firmei.Rezultatele proiectului sunt implementarea unui sistem informatic integrat compus din module și echipamente IT moderne precum și instruirea personalului din cadrul firmei pentru utilizarea eficientă a acestui sistem. Achizițiile realizate vor duce la creşterea eficienţei companiei printr-o riguroasă planificare a resurselor întreprinderii pe baza soluţiei ERP propuse a se achiziţiona prin prezentul proiect, scăderea costurilor zilnice de administrare a activităţii companiei prin diminuarea drastică a pierderilor – în special a fondului de timp utilizat pentru monitorizarea şi structurarea informaţiilor – datorate utilizării unui sistem neintegrat, nespecializat şi depăşit moral precum și creşterea complexităţii şi integrarea fluxului de lucru din cadrul companiei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact SIGHIARTAU IOAN EUGEN
Funcţie: ADMINISTRATOR
Tel.
0263215500 Fax: 0263215599 e-mail: office@filadelfia-group.ro

 

 “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

← Înapoi la lista de noutăţi