Misiune şi viziune

VIZIUNEA GRUPULUI FILADELFIA

Filadelfia Group își propune să devină un nume important în următoarele domenii: transport de persoane cu autocarul, turism, transport de marfă, construcții, oferindu-le clienților soluții complete și stabilind cu aceștia parteneriate de lungă durată.

MISIUNEA GRUPULUI FILADELFIA

Satisfacerea cerințelor clienților reprezintă misiunea noastră principală. Le ascultăm dorințele și le oferim cele mai potrivite soluții, în condiții de maximă seriozitate și responsabilitate. Urmărim îmbunătățirea continuă a performanțelor și a calității serviciilor oferite, pe baza observațiilor și a sesizărilor clienților.

Asigurăm toate resursele necesare, inclusiv instruirea și pregătirea continuă a personalului, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților de a oferi servicii de cea mai bună calitate.

Astfel, urmărim: satisfacerea cerințelor clienților; crearea unui mediu intern favorabil dezvoltării, menținerii și motivării capitalului uman; prevenirea poluării mediului înconjurător și instruirea angajaților pentru protecția mediului; asigurarea resurselor umane, financiare, materiale, tehnice și informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse; stabilirea și menținerea unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii și clienții.

Suntem conştienţi că prin natura activităţilor pe care le desfăşurăm generăm un anumit impact asupra mediului, impact pe care îl controlăm şi îl reducem permanent.

Printre activităţile legate de mediu desfăşurate la sediul nostru, se numără:

- procurarea produselor şi a serviciilor în spiritul ocrotirii mediului;
- reducerea consumului de apă și metode eficiente de producere a apei calde;
- reducerea şi evitarea deşeurilor;
- optimizarea consumului de energie printr-un management inteligent al clădirii;
- cursuri de protecţia mediului şi motivarea angajaţilor pentru activităţi legate de mediu;
- planificarea atentă a delegaţiilor.

Punem accent pe măsurile de mediu externe:
- şcolarizarea şoferilor pentru o conducere defensivă, protectoare a mediului;
- optimizarea planificării transporturilor pentru reducerea kilometrilor „goi”;
- cooperarea cu organizaţii internaţionale pentru îmbunătăţirea standardelor de mediu.

Considerăm că suntem responsabili sociali și purtăm cu clienţii, furnizorii, oficialităţile şi societatea un dialog deschis. Sprijinim proiecte de ajutor umanitar şi iniţiative sociale ale angajaţilor noştri, atât financiar, prin donaţii, cât şi prin implicare personală.