Filadelfia Group

Filadelfia Group este o companie cu capital 100% românesc ce are în componenţa sa cinci companii (Tabita Tour, Filadelfia Turism, Filadelfia Marfă, Filadelfia Construct şi DirectAsig) care se bazează pe filosofia generală a grupului. Pe parcursul timpului firma noastră şi-a format un personal de calitate, personal ce poate satisface toate exigenţele clienţilor.

Considerăm că cel mai bun tip de reclamă este recomandarea clientului mulţumit. Din aceast motiv dorim să facem totul foarte bine, pentru a fi apreciaţi de orice client al nostru.

Filadelfia Group are ca şi misiune satisfacerea cerinţelor clienţilor, crearea unui mediu intern favorabil dezvoltării, menţinerii şi motivării capitalului uman, prevenirea poluării mediului înconjurător şi instruirea angajaţilor în vederea protejării lui, asigurarea resurselor umane, financiare, materiale, tehnice şi informaţionale pentru realizarea obiectivelor propuse, stabilirea relaţiilor reciproc avantajoase cu furnizorii şi clienţii.

Filadelfia Group se remarcă prin profesionalism (răspundem cu eficienţă marii majorităţi a necesităţilor de lucru ale clienţilor noştri, printr-o informare corectă şi rapidă), flexibilitate, receptivitate (suntem deschişi sugestiilor clienţilor noştri, cererilor lor), încercând să creăm împreună cu aceştia un model organic de afacere, în care ambele părţi să creeze un parteneriat durabil.

Principii Filadelfia Group:

  • Stil de conducere cooperativ cu cea mai mare răspundere personală posibilă a angajaţilor
  • Structurată în centre de profit descentralizate
  • Promovarea unui spirit de echipă familiar în companie
  • Satisfacţia clienţilor şi a angajaţilor este scopul cel mai înalt al companiei
  • Acomodare inovativă permanentă la dezvoltarea economică

Valori Filadelfia Group:

ORIENTARE SPRE CLIENT
Întotdeauna, orientarea către client a stat în centrul filosofiei de afaceri a grupului
 Filadelfia Group, acest deziderat nu este doar scris în prezentările Filadelfia Group, ci este un fapt care se vede în fiecare zi, în serviciile oferite clienţilor noştri.

CALITATE A SERVICIILOR INTEGRATE
Pe o piaţă în continuă mişcare, cum e cea din România, unde investitorii mari din Europa sunt jucători de marcă în diverse industrii producătoare, unul din avantajele grupului Filadelfia Group l-a constituit calitatea deosebită şi competitivitatea serviciilor oferite şi adaptate mereu la necesităţile clienţilor.
Astfel Filadelfia Group şi-a asigurat poziţia de lider pe piaţa transporturilor din România.

ORIENTARE SPRE ECHIPĂ
Vitalitatea, energia unei afaceri este dată de coerenţa şi eficienţa echipei.
Filadelfia Group îşi doreşte o echipă puternică, o echipă de Formula 1. Din acest motiv dedicăm anual resurse importante pentru dezvoltarea profesională şi pentru programe de teambuilding, de consolidare a echipei – una dintre cele mai importante resurse ale Filadelfia Group.

EXCELENŢĂ PROFESIONALĂ
Vrem să fim cei mai buni în domeniul nostru. Echipa
Filadelfia Group e mereu pregătită să abordeze cele mai dificile aspecte ale afacerii cu profesionalism şi cu dorinţă de perfecţionare. În spatele unor servicii de o calitate la nivel vest-european stă o echipă de oameni instruiţi, motivaţi să-şi dezvolte competenţele şi să  accepte noi provocări.

TRANSPARENŢĂ ÎN AFACERI
A fi transparent şi onest, a accepta opinii diferite şi a încuraja negocierile „fair-play” definesc maniera
Filadelfia Group de abordare a relaţiilor profesionale, fie în interiorul organizaţiei sau în parteneriatele cu furnizorii şi clienţii. La Filadelfia Group apreciem schimbul corect şi eficient de informaţii la toate nivelele organizaţionale.

INOVAŢIE
Filadelfia Group este unul dintre pionierii transporturilor din România. De peste un deceniu urmărim perfecţiunea şi nu acceptăm standardul ca fiind suficient pentru viitor. Am fost primii care am imaginat şi implementat soluţii moderne pentru sistem şi clienţi. Căutăm permanent oportunităţi pentru a îmbunătăţi sistemul şi procesele existente şi încurajăm angajaţii să vină cu idei noi.

VIZIUNE
„Fii proactiv” este unul dintre motto-urile
Filadelfia Group şi o coordonată extrem de importantă în planul de afaceri pe termen mediu şi lung. Consolidarea afacerii s-a făcut prin anticiparea transformărilor de pe piaţa din România, dar mereu în contextul spaţiului european.

RESPONSABILITATE FAŢĂ DE GENERAŢIILE VIITOARE
Tinerii sunt şi vor fi întotdeauna viitorul şi este o mutare logică să ne concentrăm atenţia asupra lor.
Filadelfia Group este devotat ideii de a implica aceste tinere generaţii în activitatea profesională, atât pentru a-şi asigura continuitatea resurselor umane, cât şi pentru a oferi un mediu propice de dezvoltare. Prin programele educaţionale dezvoltate de Filadelfia Group dăm o şansă tinerilor pentru un viitor de succes.  

IMPLICAREA ÎN COMUNITATE ŞI RESPECT FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Filadelfia Group îşi respectă originile, spaţiul şi mediul în care îşi desfăşoară activităţile. De aceea este important pentru fiecare dintre companiile grupului să întreţină relaţii de bună colaborare cu comunitatea şi să dezvolte programe pentru protejarea mediului înconjurător.

Obiectivele Filadelfia Group:

  • Creşterea calităţii serviciilor prestate
  • Creşterea satisfacţiei angajaţilor
  • Creşterea satisfacţiei acţionarilor