Responsabil SSM

 • Cerinte
 • Absolvent de studii superioare tehnice.
 • Cursuri de aprofundare a legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca
 • Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date
 • Posesor de permis auto – categ B
 • Candidatul ideal
 • Persoana meticuloasa, atenta la detalii
 • Persoana capabila sa ia decizii inclusiv in situatii de stess
 • Foarte bune abilitati de comunicare si munca in echipa
 • Abilitati de trainer
 • Responsabilitati principale
 • -       Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca si normele de aplicare a Legii 319), cu modificarile si completarile ulterioare.
 • -       Organizarea si coordonarea serviciului intern de SSM / PSI.
 • -       Verificarea periodica a modului in care sunt cunoscute si aplicate masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si atributiile si responsabilitatile ce revin angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului.
 • -       Intocmirea programului anual de SSM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din interiorul intregii societati.
 • -       Mentinerea in ordine si la zi a documentatiei in domeniul SSM si PSI
 • -       Instruirea noilor angajati cu privire la aspectele SSM si PSI impuse de legislatia nationala si de procedurile interne de lucru;
 • -       Monitorizarea procesului de instruire periodica a angajatilor pe linie de SSM si PSI
 • -       Informarea angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor
 • efectuate 


← Înapoi la lista de joburi